Bild7

 

Välkommen till Hjärnstyrkan Assistans

Vi anordnar personlig assistans för barn och vuxna med olika typer av medfödda och förvärvade funktionsnedsättningar. Vi har kontor på Frösön och i Sundsvall.

 

Hos oss är det:

● Du som bestämmer vilka som ska vara Dina assistenter

● Vad assistenterna ska göra

● När assistenterna ska arbeta

 

 

 

Vi är mycket stolta!

Tack alla medarbetare - det är tack vare Er vi är nominerade till den här fina utmärkelsen!

 persona minil

 

 

Dina assistenter ska möjliggöra för Dig att leva det liv Du själv vill ha

● Se till att Du har det tryggt och bra

● Att Du får den hjälp Du behöver

 

Du ska kunna lita på att Dina assistenter står upp för dig i alla lägen

● Beaktar tystnadsplikten

● Respekterar Ditt självbestämmande

● Bistår Dig på ett respektfullt sätt

 

Vi tar det fulla arbetsgivareansvaret för Dina assistenter

● Vi rekryterar Dina assistenter

●  Utbildar och fortbildar Dina assistenter

●  Handleder Dina assistenter

●  Ger Dina assistenter bra lön

●  Tar hand om Dina assistenter så att de stannar hos Dig

 

Vi utbildar och fortbildar Dig och Dina anhöriga

● Stöttar Dig och Dina anhöriga när det behövs

● Tar hand om både Dig och Dina anhöriga så att ni vill stanna hos oss

● Vi hjälper Dig i Dina kontakter med olika myndigheter

Vi ger oss inte förrän Du är helt nöjd med din personliga assistans

Se även vår länk i Sundsvall: http://www.personligassistanssundsvall.se/

 

Pröva oss i sex månader >>

♦ Vår verksamhet är IFA-godkänd

♦ Vi har Socialstyrelsens tillstånd att bedriva personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna

"Dags för en ny funktionshinderreform"
2016-03-01

  993 års handikappreform och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inne [ ... ]

Läs mer >>
Unga i LSS-boenden får antipsykosmedel utan diagno...
2016-03-01

  Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemede [ ... ]

Läs mer >>
Dom i HFD ändrar bedömningar av assistansen
2016-01-13

Försäkringskassans tolkning av dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande assistansersätt [ ... ]

Läs mer >>
Tidigare inlägg: