Bild2

 

Välkommen till Hjärnstyrkan Assistans

Vi anordnar personlig assistans för barn och vuxna med olika typer av medfödda och förvärvade funktionsnedsättningar. Vi har kontor på Frösön och i Sundsvall.

 

Hos oss är det:

● Du som bestämmer vilka som ska vara Dina assistenter

● Vad assistenterna ska göra

● När assistenterna ska arbeta

 Fredag 18:e november arrangerade ett antal mindre assistansbolag en manifestation för den personliga assistansen och mot regeringens och Försäkringskassans hårdare linje mot dem som verkligen behöver samhällets hjälp. Ett hundratal personer mötte upp och deltog i manifestationen som fick höra lokala politiker svara på kritiken.

ÖP, LT, Radio Jämtland och SVT var på plats. Klicka på respktive mediebolag och se några artiklar som skrivits om detta.

Vi är mycket stolta!

Tack alla medarbetare - det är tack vare Er vi är nominerade till den här fina utmärkelsen!

 persona minil

 

 

Dina assistenter ska möjliggöra för Dig att leva det liv Du själv vill ha

● Se till att Du har det tryggt och bra

● Att Du får den hjälp Du behöver

 

Du ska kunna lita på att Dina assistenter står upp för dig i alla lägen

● Beaktar tystnadsplikten

● Respekterar Ditt självbestämmande

● Bistår Dig på ett respektfullt sätt

 

Vi tar det fulla arbetsgivareansvaret för Dina assistenter

● Vi rekryterar Dina assistenter

●  Utbildar och fortbildar Dina assistenter

●  Handleder Dina assistenter

●  Ger Dina assistenter bra lön

●  Tar hand om Dina assistenter så att de stannar hos Dig

 

Vi utbildar och fortbildar Dig och Dina anhöriga

● Stöttar Dig och Dina anhöriga när det behövs

● Tar hand om både Dig och Dina anhöriga så att ni vill stanna hos oss

● Vi hjälper Dig i Dina kontakter med olika myndigheter

Vi ger oss inte förrän Du är helt nöjd med din personliga assistans

Se även vår länk i Sundsvall: http://www.personligassistanssundsvall.se/

 

Pröva oss i sex månader >>

♦ Vår verksamhet är IFA-godkänd

♦ Vi har Socialstyrelsens tillstånd att bedriva personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna

"Dags för en ny funktionshinderreform"
2016-03-01

  993 års handikappreform och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inne [ ... ]

Läs mer >>
Unga i LSS-boenden får antipsykosmedel utan diagno...
2016-03-01

  Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemede [ ... ]

Läs mer >>
Dom i HFD ändrar bedömningar av assistansen
2016-01-13

Försäkringskassans tolkning av dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande assistansersätt [ ... ]

Läs mer >>
Tidigare inlägg: